Server Yaşam Vakfı

Güncel Haberler

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Gerçekleştirildi 30.12.2020
Paylaş :

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Gerçekleştirildi

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2020), 24–25 Eylül 2020 tarihlerinde Çevre Vakfı, ÇEKUD, Akademik  Platform ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile online olarak gerçekleştirildi.

Bu yılki sempozyumun ana teması “Şehirleşme, Göç ve Çevre Etkileşimi” olarak belirlenmişti. Son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan şehirleşme, göç olaylarının da etkisiyle toplumu sosyal ve fiziksel birçok açıdan etkilemektedir. Bu konunun derinlemesine irdelenmesi ve karar vericiler üzerinde etki yaratmak önem arz etmektedir.

Sempozyumda Çevre Teknolojilerinde Yerlilik, Şehirleşme, Göç ve Çevre Etkileşimi, Ahlak ve Çevre İlişkisi, Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde STK’ların Rolü ve İşbirliği konulu dört panel ve farklı konularda 12 oturum gerçekleştirildi. Çevrimiçi olması sebebiyle yüz yüze katılımdan daha fazla etkileşim sağlanan sempozyumda bilim insanları dışında sanayi, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de katılımı ile tüm tarafların bir araya gelip çevresel sorunları tartışmaları ve köklü çözümler üretmeleri amaçlanmıştır.