Server Yaşam Vakfı

MİSYON VİZYON

MİSYON VİZYON

 

Misyonumuz:

Server; İnsanlığın varoluş gayesini fark etmesi ve gerçek iç huzura ermesi için yaşamın her alanında çalışmayı görev edinmiştir.

 

Vizyonumuz:

Özgün hizmet ve ürünleriyle ideal mesajı insanlığa ulaştıran öncü bir kurum olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz:

Ana Amaçlarımız:

  • İdeal mesajı ve doğru bilgiyi farkındalık oluşturacak şekilde üretmek ve iletmek.
  • Eğitim faaliyetleriyle güzel ahlaklı ve bilinçli bireylerin oluşmasına katkıda bulunmak.
  • Kurumsallaşmış, şeffaf, uyumlu çalışan ve sürekli gelişen bir organizasyon kurmak.

 

Yaklaşımlarımız:

İyiliğin ve sevginin hüküm sürdüğü, insanların bedenen ve zihnen emniyet içerisinde yaşadığı bir dünya hayal ediyoruz. Böyle bir değişimin mümkün olduğuna yürekten inanıyor ve bunun kendi içimizden başlaması gerektiğini biliyoruz. Bütün çaba ve gayretimizin amacı dünyayı güzelleştirecek olan bu değişime bir kıvılcım yakmak, bu değişimin bir destekçisi olmaktır. Samimi bir niyet, sağduyu ve sevgiyi merkezimize alarak, varoluş gayemize yönelip gerçek iç huzura erdirecek olan bu değişimin bir parçası olmak için yola çıktık.

Bugün geldiğimiz noktada daha net bir biçimde görmekteyiz ki insanın varoluşu anlamlandırma biçimi ve yaşam tarzı yalnızca kendi yaşamını değil kâinatın bütününü etkilemektedir. Bu nedenle insanın, şerefli ve onurlu bir biçimde yaşayabilmesi, varoluş gayesini keşfederek iç huzuru yakalayabilmesi, yalnız kendi hayatını değil bütün mahlûkatı etkileyecek ve bir dönüşümün başlangıcı olacaktır. Bu doğrultuda birleştirici, evrensel bir dil ve üslupla, dijital ve sürdürülebilir projeler üreterek, bilgi, ürün ve hizmetlerimizle 8 Milyar insana ulaşmayı hedefliyor; bunu gerçekleştirirken evrensel etik kuralları ve erdemli yaşamın ayrılmaz parçaları olan adalet, bağımsızlık, doğruluk, güven, kalite ve safiyeti ilke olarak benimsiyoruz. 

Bütün bu hedefleri gerçekleştirebilmek için dünyayı hayvanat, nebatat ve doğayı kapsayan bütünlüğü içerisinde görmeye çabalarken baş döndürücü bir hızla gerçekleşen teknolojik yenilikleri de yakından takip ediyoruz. Dünyada yaşanan dijital dönüşüm ve buna bağlı olarak gerçekleşen kavramsal değişime bu açıdan yaklaşıyor ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, insanlığın aradığı gerçek iç huzura ulaşma konusunda bir araç olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ortaya koyduğumuz projelerde mobil uygulamalar, web siteleri vb. dijital platformları kullanıyor, uzun vadeli, kalıcı sonuçlar elde ederek daha fazla insana ulaşmayı planlıyoruz. 

Beslendiğimiz ve bakış açımızı dayandırdığımız ana kaynak ‘İnsan Kullanım El Kılavuzu’ olarak gördüğümüz Kur’an-ı Kerîm ve Son Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s) sünnetidir. Hayatı anlamlandırma çabamızda, yegâne rehberin ‘bizi en iyi tanıyan’ Yaratıcımız olacağına inanıyor ve Onun göndermiş olduğu mesajı en iyi biçimde anlamaya ve uygulamaya gayret ediyoruz. Bu sağlam kaynağı esas alarak samimi ve sadakat üzere yürüdüğümüz sürece inanıyoruz ki, dünya iyilerin yaşam alanı olacaktır.