Server Yaşam Vakfı

İyilik Tasarım Merkezi

İyilik Tasarım Merkezi

 

İyilik Tasarım Merkezi, dünyanın daha iyi bir yer olması amacıyla yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için çalışan bir sosyal inovasyon merkezidir. Zamanın yeni imkânlarını kullanarak insanları iyiliğe davet eden projeler üretmeyi, değişen ihtiyaç ve sorunları farklı bakış açılarıyla ele almayı ve sosyal problemlere iyilik temelli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmayı hedeflemektedir. 

İyilik Tasarım Merkezi, bireylerin ve toplumun iyiliğini birbirinden ayırmadan ele alır. Bireyin ve toplumun iyiliği ise fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliğin bir arada olmasıyla mümkündür. Bu üç alan birbirini doğrudan etkiler ve bu alanlar arasındaki denge hali kişiyi iyiye ve iyiliğe yöneltir. Bu sebeple, geliştirdiğimiz projeler bu alanları kapsayıcı çözümler üretmeye yöneliktir. 

İyilik Tasarım Merkezi olarak, bu amaçları gerçekleştirmek için ortaya koyduğumuz projelerde dört aşamalı bir yöntem kullanmaktayız. Öncelikle sosyal sorunlarla ilgili derinlemesine araştırmalar yaparak sorunu tanımlamaya çalışıyoruz. Doğru tanımlanmış bir sorun ya da ihtiyaç çözümün yarısı demektir. Sorunu doğru tespit edebilmek için uzman görüşleri, odak grup çalışmaları, anketler ve diğer araştırma yöntemleri ile elde ettiğimiz verilere dayanarak sorun ve ihtiyaçları tanımlamaya yönelik araştırma raporlarımızı oluşturuyoruz.

Fikir üretme aşamasında sorunun çözümüne yönelik proje fikirleri üretiyoruz. Farklı disiplinlerden bir araya gelmiş uzman ve öğrencilerden oluşan yenilik takımlarımızla yoğun fikir geliştirme toplantıları düzenliyoruz. Kimi zaman tasarım odaklı düşünüyor, kimi zaman da zihin haritaları oluşturuyoruz.

Sonraki aşamada oluşturduğumuz fikri somutlaştırıyor, seçilen proje fikirlerini tüm detayları ile çalışıp bir ürün ya da hizmet olarak ortaya çıkması için gerekli tüm aşamaları yerine getiriyoruz. Projeyi hayata geçirmeden önce oluşturulan pretotip ve prototiplerle test ediyoruz.

Son aşamada artık uygulanmaya hazır olan projede yer alacak profesyonel ve gönüllülerle iş planlarının oluşturulması, proje ortakları ve fonların tespiti için gerekli sunum çalışmaları ve projenin kamuya duyurulmasını sağlıyoruz. 

Hâlihazırda birçok projeye ev sahipliği yapıyor ve fikirlerini iyiliğe dönüştürmek isteyen, iyiliği tasarlama ve yayma düşüncesinde olan herkesi İyilik Tasarım Merkezine davet ediyoruz.