Server Yaşam Vakfı

Çalışma ALANLARIMIZ

Varoluş Gayesi

İnsanın, varoluş gayesini keşfedip ona uygun bir hayat sürdüğünde gerçek mutluluğu yakalayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bütün insanların insaflı, bilgili, doğru inançlı, güzel ahlaklı ve varoluş gayesine uygun yaşaması yönünde çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. 

Gerçek İç Huzur

Bütün maddi imkânlara sahip olduğu halde arayışı bitmeyen, tatmin olamayan insanın kalbinin, ancak iç huzuru ile teskin olacağının farkındayız. Bu noktada iç huzuru konusunda farkındalık oluşturmayı, bu konuyla ilgili güncel ve dijital içerik üretmeyi ve oluşturulacak dijital platformlarla kişilerin gerçek iç huzura ulaşabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Kritik Analitik Düşünme

Kritik-analitik düşünebilen insan, yönlendirilen değil; olup bitenin farkında, aksiyoner ve yönlendiren olacaktır. Bu nedenle uzun bir süredir bu alanda yazılım, uygulama, farkındalık projeleri ve eğitim programları yürütüyor ve bu çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Kur’anın Anlamıyla Buluşmak

Kur’an-ı Kerim’i doğru bir biçimde anlamayı ve sahih kaynaklarla birlikte Kur’an’daki anlam derinliklerini keşfetmeyi sağlayacak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Helal, Doğal ve Sağlıklı Yaşam

Helal, doğal ve sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi konularında bilinçli tercihler yapabilen kişiler hayat tarzına değer ve anlam katarak yaşam standartlarını yükseltirler. Bu nedenle bu yaşam tarzını benimseyen, kendisini daima geliştiren, bedenen, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olmayı hedefliyoruz.

Gerçek Sağduyulu Bireyler

Doğruyu yanlıştan ayıran, duruşunu özüyle birleştiren, güzel ahlaklı, bilinçli ve sağduyulu bireyler yetiştirmeyi; her bir ferdin içinde barındırdığı cevherinin olumlu yönde işlenmesini, sevgiye, iyiye, güzele adalete ve doğruya ulaşarak gerçek iç huzuru yakalamasını istiyoruz.

Bunun için gerekli bilgi, ürün ve hizmeti, etik ve ahlâk ilkeleriyle hak ve adalete bağlı bir şekilde üretmeyi amaçlıyoruz.

Çevre

İnsanın etki alanının yalnızca kendi küçük çevresi değil, bütün kâinat olduğunun farkında olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, çevreci, sürdürülebilir proje ve ürünler ortaya koymayı, bu bilinci yaygınlaştırmayı ve tüm varlıklara şefkat duygularıyla yaklaşan, çevre konusunda duyarlı kişilerin yetişmesine katkıda bulunmayı istiyoruz.

Bu amaçlarla, insanlık noktasında farklılıkları değil müştereklerimizi ortaya çıkarıp, teknolojik araçları en etkin biçimde kullanarak insanları cezbedecek gönül samimiyeti ile sevgi ve şefkat dilini benimseyen, sürdürülebilir çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.