Server Yaşam Vakfı

Tasarımdaki Projeler

Tasarımdaki Projeler

Geçip giden hayatta, emellerin, kat edilen mesafelerin, gerçekleşen hedeflerin yaşattığı başarı ve tatmin duygusunun kalıcı olmadığını fark ettik.

Daha özgür bir dünyada yaşamak istiyorsak, bunun tek yolu önce kendimizi özgürleştirmekten geçer. İnsanın kendisini özgürleştirmesi, nefsinin arzu ve isteklerini ilahlaştırmaktan vazgeçmesidir. Nefsimiz yani içimizdeki kötülüğü emreden benliğimiz, farkına varmadığımız takdirde bir ömür boyu bizi yönetir, kölesi yapar. Oysa yaşadığımız hayatı Yaratıcımızın hoşnutluğunu kazanacak şekilde anlamlı kılmak mümkün.

Proje Adı 2

İnsanların hayatı anlamlandırma kaygılarını gidermek; varoluş gayelerine uygun yüksek amaçları ve değerleri göstermek; ihtiyaç duyulan rehberliği etkili ve güncel bir içerikle, yaygın ve estetik bir şekilde tüm insanlığa sunmak; insaf sahibi, güzel ahlâklı, temiz kalpli, doğru düşünen, iç huzura kavuşmuş insanlardan oluşan bir dünya için çalışmak bizce önemli bir gereklilik ve sorumluluktur.

Server, bu sorumluluk duygularının bir eseridir.

Proje Adı 3

İnsanların hayatı anlamlandırma kaygılarını gidermek; varoluş gayelerine uygun yüksek amaçları ve değerleri göstermek; ihtiyaç duyulan rehberliği etkili ve güncel bir içerikle, yaygın ve estetik bir şekilde tüm insanlığa sunmak; insaf sahibi, güzel ahlâklı, temiz kalpli, doğru düşünen, iç huzura kavuşmuş insanlardan oluşan bir dünya için çalışmak bizce önemli bir gereklilik ve sorumluluktur.

Server, bu sorumluluk duygularının bir eseridir.